Czym są opcje binarne

Opcje binarne to fantastyczny instrument finansowy, a także doskonały sposób na zarobienie pieniędzy w Internecie. Bardzo łatwo je zrozumieć, a dokonywanie transakcji jest dziecinnie proste.

Opcje binarne to tylko jeden z wielu rodzajów opcji. Cechuje je prostota, gdyż wartość maksymalnego zysku bądź straty znana jest zarówno nabywcy jak i sprzedawcy od samego początku. Sam wyraz „binarny” oznacza, że data w chwili daty wygaśnięcia nabywca otrzymuje określony na wstępie zysk, lub odchodzi z niczym.

Opcjami binarnymi możemy handlować na regulowanych rynkach, jednak zazwyczaj dochodzi do tego na rynkach pozbawionych takich regulacji, gdzie w Internecie może dojść do oszustwa. Na przykład amerykańska Federalna Komisja Handlu wystosowała ostrzeżenie w kierunku inwestorów, dotyczące opcji binarnych.

Rodzaje opcji binarnych

Najważniejszymi czynnikami każdej transakcji opcjami binarnymi są cena wykonania oraz czas, przez który opcja uznawana jest za ważną – zwany datą wygaśnięcia. Inwestor spekuluje, czy cena określonych aktywów (złota, srebra lub akcji firmy) na koniec daty wygaśnięcia (np. wynoszącej 5 minut lub 2 godziny) będzie wyższa lub niższa niż w momencie zawarcia transakcji.

Niemal zawsze dotyczy to opcji binarnych call i put.

Opcje binarne CALL

W tym przypadku trader spekuluje i ma nadzieję, że cena wzrośnie

Przykład:

Trader dokonuje transakcji call o godzinie 12:00 na 1 godzinę (z 60-minutową datą wygaśnięcia o 13:00) z ceną równą $1,2 za akcję. Kwota transakcji wynosi $100.

Możliwe scenariusze:

  • O 13:00 cena jest wyższa niż $1,2 (np. $1,21 lub $1,5) i opcja kończy się z zyskiem, czyli IN THE MONEY. Dlatego też traderowi udaje się zarobić pieniądze. Wraz ze zwrotem na poziomie około 85% trader otrzymuje $185, z których $100 to zwrot zainwestowanej kwoty, a $85 to czysty zysk.
  • Cena jest niższa niż $1,2 (np. $1,19 lub $0,9) i trader traci pieniądze. Tym samym zainwestowana kwota ($100) nie podlega zwrotowi.

Opcja binarna PUT

W tym przypadku trader spekuluje na odwrót. Cena aktywów ma spaść.

Przykład:

Trader dokonuje transakcji put o 15:00 na 1 godzinę (opcja z 60-minutową datą wygaśnięcia o 16:00) przy cenie $1,2 za akcję. Kwota transakcji wynosi $100.

Możliwe scenariusze:

  • Cena jest niższa niż $1,2 (np. ($1,19 lub $0,9) i trader zgarnia wygraną. Przy zwrocie na poziomie około 85%, trader otrzymuje $185, z czego $100 to kwota zainwestowana, a $85 to czysty zysk.
  • Cena jest wyższa niż $1,2 (np. $1,21 lub $1,5) i trader traci pieniądze. Zainwestowana kwota, równa $100 przepada i nie podlega zwrotowi.

Szczególne typy opcji binarnych

  • High-Low (powyżej-poniżej): Najpopularniejszy rodzaj (wyjaśniony powyżej), gdzie trader spekuluje czy cena aktywów wzrośnie, czy zmaleje w trakcie z góry określonego przedziału czasowego (przed datą wygaśnięcia).
  • One Touch (tzw. jednodotykowe): Trader spekuluje, czy cena określonego aktywa zaatakuje określoną wartość w trakcie ważności transakcji (zanim opcja wygaśnie). Cena nie musi znajdować się powyżej określonej wartości. Wystarczy, że przynajmniej raz dotknie ona określonego poziomu cen. Dlatego też tego typu transakcje są znacznie łatwiejsze.
  • No Touch (tzw. bezdotykowe): Ten rodzaj opcji jest podobny do opcji One Touch. Trader spekuluje, czy w danym przedziale czasowym (przed datą wygaśnięcia) cena dotknie określonej wartości cen, czy też nie.
  • Ladder (opcje drabinowe): Nabywca spekuluje, czy cena określonych aktywów będzie wyższa, lub niższa niż o określonej dacie wygaśnięcia. Ostateczny zysk zależy od różnicy ceny i wynosi on od 1% do 500%.